In hiflex kích thước file thiết kế và độ phân giải thích hợp là bao nhiêu?
In hiflex kích thước file thiết kế và độ phân giải thích hợp là bao nhiêu?
In hiflex kích thước như thế nào cho từng mục đích sử dụng, độ phân giải cho từng nhóm sản phẩm in hiflex là như thế nào? 1. Kích thước file in hiflex Nếu sử dụng photoshop để thiết kế thì kích thước của file phải chuẩn. Ví dụ: Bạn muốn in 1 băng rôn kích thước 1m thì file thiết kế của bạn phải là...